Thông Tin Server Thông Tin Nhân Vật Thông Tin Mu VĨNH CỬU SEASON 6 CLASSIC
Phiên bản : Season 6 Classic 7 Class Season 6 Website : http://mukingbac.vn
EXP : 150 - Tỉ Lệ Drop: 20% Tạo Đấu Sĩ (MG) : 180 Level Trang Tài Khoản : http://id.mukingbac.vn
Tối đa Cánh Cấp 2 - Trang bị 380 Tạo Chúa Tể (DL) : 200 Level Trang Tải Game : http://id.mukingbac.vn/#download
Giới hạn Reset 5 lần / ngày Tạo Guild : 300 Level
Giới hạn 3 Acc / Máy tính Tạo Nhân Vật mới : 5 Rs 2000 Point Fanpages : https://www.facebook.com/fanpage.mukingbac.vn
Antihack : Pro 99% Zen : 1.000.000 Groups : ẤT
Sub Thông tin cần biết:
1 Train Drop ngọc: ALL MAP
2 Lông Vũ – HHHT: BC, icarus, chiến trường cổ
3 Item hoàn hảo: Boss sự kiện Ingame
4 Item 380: Gaion, Medusa, Kundun...
5 Các loại đá: Map Kanturu
6 Đồ soket: Selupan(Nhện)...
Sub Quái vật Giao dịch Hòm đồ PK Cửa hàng cá nhân Chaos Goblin
1 Không
2 Không Không Không Không
3 Không Không Không
Tên Sự Kiện Sub Thời Gian Phần Thưởng Ghi Chú Cách Tham Gia
Sự Kiện Boss Hoàng Kim Sub4 00h, 6h , 12h, 18h Phần Thưởng: Box Kundun, Wcoip ( Dùng Cho chức năng cộng hưởng)

Sự Kiện Binh Đoàn pháp sư Sub4 1h50,7h50,13h50,19h50 Item Ex, Cụm Ngọc, Vé Sự Kiện,...

Sự Kiện Thỏ Ngọc Sub4 0h15,2h15,4h15,6h15,8h15,10h15,12h15,14h15,16h15,18h15,20h15,22h15 Ngọc, Wcoi

Sự Kiện Mùa Hè Sub4 20h40 Phần Thưởng: Item Ex Cấp 3, ngọc

Sự kiện Santa Sub4 11h00,19h00 Phần Thưởng: Item Ex, Ngọc

Sự kiện Medusa Sub4 20h00 Item ex Cấp Cao, Nguyên Liệu Wing 2.5,...

Sự Kiện Huyết Lâu Sub4 0h30, 4h30 , 8h30, 12h30, 16h30, 20h30, 22h30 EXP, Ngọc

Sự Kiện Hỗn Nguyên Lâu Sub 2,3,4,5 00h,02h,04h,06h,08h,10h,12h,14h,16h,18h,20h,22h Item Thần, Ngọc

Sự Kiện Quảng Trường Quỷ Sub4 1h, 5h, 9h, 13h, 17h, 21h, 23h EXP, Ngọc

SK Quỷ xương Sub4 9h40 21h40 Ngọc các loại

SK Rồng đỏ Sub4 10h50 20h50 Ngọc các loại

Siêu Boss Sub4 20h30 icarus